be

ber
bad
bett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet be på svenska?

Presens: ber
Preteritum: bad
Supinum: bett

Hur används ordet be

 • "De bad om pengar"
 • "Jag bad dig att lämna huset"
 • "Be någon komma på middag"
 • "Vi får till exempel inte be dem öppna munnen, säger Christer Pedersen."
 • "Afghanistans president förbjuder landets styrkor att be om flygunderstöd i bostadsområden eftersom många civila dödas."
 • "Om Comigel kommer att hämta förpackningarna eller be de svenska företagen att ta hand om dem är inte känt."
 • "Vill även passa på att be om ursäkt för det obehag detta har vållat."
 • "Det är ett projekt att åka hem till någon annan med en bebis och det blir lätt att jag struntar i att gå på saker i stället för att be om hjälp."
 • "Ett halvår senare, 10 januari i år, inleddes den offensiv mot Konna som fick interimsregeringen i Bamako att be Frankrike och FN om hjälp."
 • "Det ska bland annat ske genom tv-reklam och telefonsamtal till konservativa väljare som manas att be sina senatorer säga ifrån."
 • "I den amerikanske regissören Paul Thomas Andersons förra film, eposet There will be blood, tvingas oljeborraren Daniel knäböja bredvid sin nemesis, en predikant."
 • "Alternativt kan man gå till samme bagare och be att få färdig surdeg."
 • "– Be tidningen göra en mycket tydlig korrigering och be om ursäkt samt ändra sina rutiner så att det inte upprepas."
 • "Nu väntar jag på att personen ska maila mig och meddela att det blev fel belopp på checken och be mig föra över det överskjutande beloppet på ca 35 000 kronor till hennes konto, säger han."
 • "Det var strax före jul som en ensamstående trebarnspappa sökte sig till Stödkassen för be om hjälp med mat och kläder till barnen."
 • "Men bedrägerierna kan också handla om att starta en påhittad insamling eller att någon hackar en bekants konto för att under falskt namn be om pengar."
 • "– Vi gillar den, men passar på att be om ursäkt för den."
 • "Jag kommer därför att kalla respektive förvaltningschef och nämndsordförande för att be dem redogöra för orsaken till det ekonomiska läget."
 • "Har personen inte fått något brev kan de be om ett nytt och avvakta med intervjun, säger Karin Anderberg, pressansvarig på SCB."
 • "Utan vare sig pengar, mat eller en tanke om att be om allt som de behöver, hamnade Frida Löfqvist till slut på Skärva gård i Karlskrona."
 • "Kan bara be om ursäkt för det, skriver han till Ishockeyförbundets disciplinnämnd och tillägger :"
 • "Men i går kom beskedet att regeringen inte tänkte be Karlshamn att avstå från att upplåta sin hamn till lagring av rör till gasledningsprojektet Nord Stream 2."
 • "– Min tanke är att vi tillsammans ska be för både Michael Wijk och hans anhöriga som är kvar i livet, förklarar Ann-Louise Trulsson."
 • "Hon bad om tillstånd att gå"
 • "Att be för ens liv"
 • "Min fru bad för den stackars unga damen"
 • "Vi bad dig om pengar för att bygga ett nytt sjukhus"
 • "Han knäföll och bad"
 • "Jag bad till Gud att hon skulle sparas"
 • "Jag ber er att inte göra det"
 • "Hon bad sina föräldrar att inte skicka iväg henne"
 • "Be om en tjänst av någon"
 • "Be om barmhärtighet"
 • "Be en kvinna om hennes hand"
 • "Be om fred"

Ordet be har 8 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom grönsaker
 • Inom generell
 • Inom generell
bildligt
allmänt
generell
juridik
generell
grönsaker
generell
generell

Vad betyder be inom bildligt ?

allmänt, mest omfattande betydelsen

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till be

Vanlig betydelse av ordet be inom allmänt

bedja i religion; även hövlighetsuttryck: jag ber, var så god

Översättningar

Engelska
 • pray  [ religion ]

Synonymer till be

Ordet be inom generell

be enträget, be om

Möjliga synonymer till be

Ordet be inom juridik

be om

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till be

Ordet be inom generell

bönfalla, be enträget

Översättningar

Möjliga synonymer till be

Ordet be inom grönsaker

vädja, be enträget

Översättningar

Synonymer till be

Möjliga synonymer till be

Ordet be inom generell

anhålla om, anmoda, innebär viss hövlighet

Översättningar

Möjliga synonymer till be

Ordet be inom generell

lägga sig ut för, bönfalla

Översättningar

bad

badet
bad
baden
Substantiv [t]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bad på svenska?

Obestämd singular: bad
Bestämd singular: badet
Obestämd plural: bad
Bestämd plural: baden

Hur används ordet bad

 • "Men sommarens värmebölja i kombination med svalkande bad frestar också på hjärtat."
 • "Det är klart att kommuner som har bad som klassificerats som dåliga inte är så glada över skyltningen."
 • "Polisens utredare Björn Lundberg valde att skicka mobiltelefonen på en teknisk undersökning, och bad om att få ut samtal och sms från dagarna efter försvinnandet, men även tidigare."
 • "– Jag tycker att det är tråkigt att man inte kontaktade oss och bad om ett förtydligande innan man skrev ett föreläggande."
 • "Efter händelsen blev båda pojkarna uppkallade till rektorn och båda bad då varandra om ursäkt, men nu tas fallet upp i rätten."
 • "Efter guldet på söndagskvällen var det alltså dags för bad i fontänen i Tingsryd."
 • "Vid ett informationsmöte i dag bad rektor Anders Hederstierna om ursäkt för den bristfälliga informationen."
 • "Tror på bad under söndagen"
 • "Då gick hela upptäckargänget i Lyckeby Scoutkår i samlad tropp till bussen i Bastasjö, lämnade över Herran Björne och hans biljett till chauffören och bad om hjälp att förverkliga scoutnallens resa."
 • "Flera nyförvärv bad sedan en förbipasserande att fotografera dem intill statyn av Karl XI – samtidigt som de drog ner byxorna på sig själva."

Ordet bad har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom generell
allmänt
sport
generell
generell

Vad betyder bad inom allmänt ?

det att frivilligt befinna sig omgiven av vatten, normalt i ett badkar, i en simbassäng eller i en naturlig vattenansamling (sjö eller hav), ofta i njutnings- eller rengöringssyfte; det att bada

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Vanlig betydelse av ordet bad inom sport

Bad (att bada) innebär att en kropp, vanligen människokroppen, omsluts av vatten eller annan vätska eller annat medium. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bad

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Mindre vanlig betydelse av ordet bad inom generell

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ovanlig betydelse av ordet bad inom generell

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

bedja

bedjer
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bedja på svenska?

Presens: bedjer

Hur används ordet bedja

 • "– Ordlös bön plus kärleksfull handling — det är de vanligaste sätten att bedja i Sverige nu, säger han."

Ordet bedja har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom religion

bad

worse
worst
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bad

 • "The plumber made a very bad job"
 • "She was sent home from school for bad behaviour"
 • "It's not half bad!"
 • "It smells bad"
 • "He has his faults but he's not a bad person"
 • "She has a bad cold"
 • "He comitted a bad crime"
 • "She tried to give me a bad coin"
 • "Please don't throw bad eggs or tomatoes at me"
 • "the store sold bad meat, which caused several cases of food poisoning"
 • "Smoking is bad for your health"
 • "She loved him and refused to believe he was completely bad"
 • "The bank's bad loans continued to increase"
 • "a bad investment"
 • "high risk investments"
 • "What happens after a bad claim?"
 • "Peter sells a bad car and Ken gives him a bad cheque"
 • "a bad headache"
 • "had a big (or bad) shock"
 • "a bad earthquake"
 • "a bad storm"
 • "my throat feels bad"
 • "she felt bad all over"
 • "felt bad about letting the team down"
 • "was sorry that she had treated him so badly"
 • "felt bad about breaking the vase"
 • "ha had led a very bad life"
 • "a bad telephone connection"

Ordet bad har 15 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom mat
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom medicin
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom zoologi
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
mat
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ekonomi
ALLMÄNT
ALLMÄNT
medicin
ALLMÄNT
ALLMÄNT
zoologi

Ordet bad inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska
 • dålig  [ medicin ]
 • keff  [ shobresvenska ]

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

Översättningar

Ordet bad inom ALLMÄNT

descr. someone or something that is evil or harmful

Översättningar

Svenska

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

descr. the gravity of a certain process or course of events

Översättningar

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

e.g. counterfeit money

Översättningar

Ordet bad inom mat

(of foodstuffs) not in an edible or usable condition

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

descr. something that can harm you either physically or mentally

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

descr. someone or something totally corrupt and depraved

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ekonomi

not financially safe or secure

Översättningar

Svenska

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

in the sense "not valid"

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom medicin

feeling physical discomfort or pain; ('tough' is occasionally used colloquially for `bad' as in "he was feeling tough after a restless night")

Översättningar

Svenska

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

keenly sorry or regretful

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom ALLMÄNT

characterized by wickedness or immorality

Översättningar

Svenska

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom zoologi

not working properly

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

bad

Adverb

Översättningar

Hur används ordet bad

 • "the buildings were badly shaken"
 • "I wanted it badly enough to work hard for it"
 • "the injury hurt badly"
 • "he wants a bicycle so bad he can taste it"
 • "they were badly in need of help"
 • "the cables had sagged badly"

Översättningar

Möjliga synonymer till bad

bad

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet bad

 • "take the bad with the good"

Ordet bad har 2 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom medicin
ålderdomlig
medicin

Vad betyder bad inom ålderdomlig ?

That which is below standard or expectations as of ethics or decency.

Översättningar

Synonymer till bad

Möjliga synonymer till bad

Ordet bad inom medicin

Översättningar

Möjliga synonymer till bad