vägleda

vägleder
vägledde
väglett
Verb

Översättningar

Synonymer till vägleda

Hur böjs ordet vägleda på svenska?

Presens: vägleder
Preteritum: vägledde
Supinum: väglett

Hur används ordet vägleda

 • "Fredrik Haux betonar att Folkhälsomyndigheten inte fungerar som tillsynsmyndighet utan har till uppgift att vägleda kommunala miljökontor i frågor som rör hälsoskydd i miljöbalken."
 • "Det är också bra att de kan vägleda räddningstjänsten när det är snåriga vägar, säger Martin Petersson."
 • "Sjukhusen gör enligt sina rutiner, det vill säga att en barnmorska försöker vägleda kvinnan samtidigt som sjukvårdspersonal tar sig till platsen."
 • "Projektet ” Vi-gruppen ” Vägledning och integrations-gruppen går ut på att vägleda för att skapa förutsättningar för de unga att hitta möjligheter till egen försörjning och en integrerad tillvaro."
 • "Skolpersonalen ska inte sätta diagnoser utan det handlar om att fråga och vägleda eleverna."
 • "Rum under marken ska vägleda Blekinge vid akuta krislägen"
 • "Matcha dem mot jobb och vägleda dem, säger Doris Larsson."
 • "– Skolan har ett uppdrag att vägleda eleverna och jag tilltalas av att eleverna själva har kommit med det här förslaget, säger han till Blekingenytt."
 • "I projektet har man också anställt en tolk som ska kunna hjälpa till för att vägleda de nya invånarna."
 • "Verket ska hjälpa arbetsgivaren att vägleda dem med de nya reglerna."

Ordet vägleda har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom bildligt
fysik
bildligt

Vad betyder vägleda inom fysik ?

visa vägen (både bokstavligt och bildligt)

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till vägleda (inom fysik)

Relaterat till vägleda (inom fysik)

motiv

ledning

anvisning

Ordet vägleda inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Diskussion om ordet vägleda