vägleda

vägleder
vägledde
väglett
Verb

Översättningar

Synonymer till vägleda

Hur böjs ordet vägleda på svenska?

Presens: vägleder
Preteritum: vägledde
Supinum: väglett

Hur används ordet vägleda

 • "Fredrik Haux betonar att Folkhälsomyndigheten inte fungerar som tillsynsmyndighet utan har till uppgift att vägleda kommunala miljökontor i frågor som rör hälsoskydd i miljöbalken."
 • "Det är också bra att de kan vägleda räddningstjänsten när det är snåriga vägar, säger Martin Petersson."
 • "Sjukhusen gör enligt sina rutiner, det vill säga att en barnmorska försöker vägleda kvinnan samtidigt som sjukvårdspersonal tar sig till platsen."
 • "Projektet ” Vi-gruppen ” Vägledning och integrations-gruppen går ut på att vägleda för att skapa förutsättningar för de unga att hitta möjligheter till egen försörjning och en integrerad tillvaro."
 • "Skolpersonalen ska inte sätta diagnoser utan det handlar om att fråga och vägleda eleverna."
 • "Rum under marken ska vägleda Blekinge vid akuta krislägen"
 • "Matcha dem mot jobb och vägleda dem, säger Doris Larsson."
 • "– Skolan har ett uppdrag att vägleda eleverna och jag tilltalas av att eleverna själva har kommit med det här förslaget, säger han till Blekingenytt."
 • "I projektet har man också anställt en tolk som ska kunna hjälpa till för att vägleda de nya invånarna."
 • "Verket ska hjälpa arbetsgivaren att vägleda dem med de nya reglerna."

Ordet vägleda har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom bildligt
fysik
bildligt

Vad betyder vägleda inom fysik ?

visa vägen (både bokstavligt och bildligt)

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till vägleda (inom fysik)

Relaterat till vägleda (inom fysik)

motiv

ledning

anvisning

Ordet vägleda inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)