tillstyrka

tillstyrker
tillstyrkte
tillstyrkt
Verb

Översättningar

Synonymer till tillstyrka

Motsats till tillstyrka

Hur böjs ordet tillstyrka på svenska?

Presens: tillstyrker
Preteritum: tillstyrkte
Supinum: tillstyrkt

Hur används ordet tillstyrka

 • "Och i svaret från byggnads- och miljönämnden står det att den inte ser några hinder för kommunen att tillstyrka projektet."
 • "Två motioner, från Proletären FF och IFK Göteborg, kräver att 51-procentgränsen behålls och nämnden måste tillstyrka eller avstyrka."
 • "Innan tvisten var löst vägrade han tillstyrka nya placeringar på kaféet."
 • "Genom att både tillstyrka och avstyrka har de tvärtom uttryckt alla de åsikter som är möjliga i frågan."
 • "Och den här gången är bristerna så allvarliga att revisorerna för första gången varken kan av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för kyrkorådet."
 • "Och Länsstyrelsen i Kronoberg överväger att tillstyrka skyddsjakt."
 • "– Vi väljer att tillstyrka bolagets ansökan, sa kommunalrådet Jonny Gahnshag ( S ) den 17 oktober."
 • "Svenska rovdjursföreningen i Gävleborg är mycket kritiska till länsstyrelsens beslut att tillstyrka skyddsjakt på de två vargarna i Voxnareviret."
 • "Regeringen har beslutat att tillstyrka elva projektansökningar om medfinansiering från EU."
 • "Trots att det i nuläget finns en majoritet hos politikerna att tillstyrka ansökan om Kattegatt Offshore är man överens om att debatten imorgon bör tas i kommunfullmäktigesalen."
 • "Och den här gången är bristerna så allvarliga att revisorerna för första gången varken kan av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för kyrkorådet."
 • "Och Länsstyrelsen i Kronoberg överväger att tillstyrka skyddsjakt."
 • "– Vi väljer att tillstyrka bolagets ansökan, sa kommunalrådet Jonny Gahnshag ( S ) den 17 oktober."
 • "Svenska rovdjursföreningen i Gävleborg är mycket kritiska till länsstyrelsens beslut att tillstyrka skyddsjakt på de två vargarna i Voxnareviret."
 • "Regeringen har beslutat att tillstyrka elva projektansökningar om medfinansiering från EU."
 • "Trots att det i nuläget finns en majoritet hos politikerna att tillstyrka ansökan om Kattegatt Offshore är man överens om att debatten imorgon bör tas i kommunfullmäktigesalen."
 • "” Innan de åtgärder som föreslås är införda, kan Informationssäkerhetsrådet inte rekommendera / tillstyrka en fortsatt behandling i nuvarande lösning ” hette det i en skarp sammanfattning."
 • "Den av tingsrätten utsedde konkursförvaltaren uppger att han kommer att tillstyrka överklagandet av konkursbeslutet, som därmed förväntas bli undanröjt, skriver Securitas i"
 • "Lagrådet kan därför inte tillstyrka att förslaget läggs till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering."
 • "Ett extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen på tisdagen, skulle förhoppningsvis kunna blidka revisorerna och få dem att tillstyrka ansvarsfrihet."

Diskussion om ordet tillstyrka