konfirmera

konfirmerar
konfirmerade
konfirmerat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet konfirmera på svenska?

Presens: konfirmerar
Preteritum: konfirmerade
Supinum: konfirmerat

Hur används ordet konfirmera

 • "Sedan har vi också en konfirmand som ska konfirmera sig i sommar, säger Katarina Eriksson."
 • "Intresset för att konfirmera sig sjunker men i församlingen Nättraby-Hasslö går man emot den nedåtgående trenden."
 • "Intresset för att konfirmera sig sjunker – men här går man emot trenden"
 • "Inbjudningar till att konfirmera sig skickas varje år ut till flera tusen fjortonåringar men allt färre väljer att delta."
 • "Varför ville du konfirmera dig?"
 • "Vanligtvis brukar ledamöterna i fullmäktige bara konfirmera nya val, men när Wendt valdes efter lunch på måndagen så gick det annorlunda till."
 • "Trots försök att förmå fler att konfirmera sig, sjönk antalet konfirmander i Västerås stift förra året."
 • "Under måndagen försökte man vid Kristinekyrkan i Falun att få fler ungdomar att konfirmera sig."
 • "– En tredjedel av årskullarna väljer att konfirmera sig och jag upplever att de gör det för att de vill."
 • "Varför väljer du att konfirmera dig?"

Ordet konfirmera har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom religion
bildligt
religion

Vad betyder konfirmera inom bildligt ?

genomgå konfirmation

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till konfirmera (inom bildligt)

Ordet konfirmera inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Möjliga synonymer till konfirmera (inom religion)

Relaterat till konfirmera (inom religion)

gudstjänst

tro

gudstjänst

Diskussion om ordet konfirmera