stärka

stärker
stärkte
stärkt
Verb

Hur böjs ordet stärka på svenska?

Presens: stärker
Preteritum: stärkte
Supinum: stärkt

Hur används ordet stärka

 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "Jag hoppas nu att vi kan fokusera på att tillsammans, i samverkan med näringslivet och det offentliga, fortsätta stärka utvecklingen i länet."
 • "” Ville stärka ungdomarna ”"
 • "Under eftermiddagen presenterades förslagen för politiker, tjänstemän och andra intressenter – och hela projektet är en del av en tio-årig satsning för att stärka kommunens turism."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner kronor av Kulturrådet till tre utvecklingsprojekt som ytterligare ska stärka kulturen i länet inom områdena slöjd, bibliotek, konst och dans."
 • "– Vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Idrottsdestination Blekinge vill få länets föreningar att öka samverkan för att ytterligare stärka idrottsturismen."
 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "Jag hoppas nu att vi kan fokusera på att tillsammans, i samverkan med näringslivet och det offentliga, fortsätta stärka utvecklingen i länet."
 • "” Ville stärka ungdomarna ”"
 • "Under eftermiddagen presenterades förslagen för politiker, tjänstemän och andra intressenter – och hela projektet är en del av en tio-årig satsning för att stärka kommunens turism."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner kronor av Kulturrådet till tre utvecklingsprojekt som ytterligare ska stärka kulturen i länet inom områdena slöjd, bibliotek, konst och dans."
 • "– Vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Idrottsdestination Blekinge vill få länets föreningar att öka samverkan för att ytterligare stärka idrottsturismen."

Ordet stärka har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
bildligt
vardagligt

Ordet stärka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stärka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stärka (inom vardagligt)

Diskussion om ordet stärka