upprusta

upprustar
upprustade
upprustat
Verb

Översättningar

Synonymer till upprusta

Hur böjs ordet upprusta på svenska?

Presens: upprustar
Preteritum: upprustade
Supinum: upprustat

Hur används ordet upprusta

  • "Men trots det kommer politikerna prioritera Ronnebys simhall och har avsatt sex miljoner kronor för upprusta bassängen under nästa år."
  • "– Vi hoppas att kunna locka väljare från hela länet och i huvudsak väljare som inser det nödvändiga av att satsa på ett helt nytt sjukhus mitt i länet i stället för att upprusta, lappa och laga de befintliga husen, förklarar Sune Håkansson, som säger att partiet behöver samla drygt 3 000 väljare för att ta sig in i landstingsfullmäktige."
  • "Det har funnits tveksamheter inför att göra de stora investeringarna som krävs för att upprusta Högtofta skola men S, V och MP avsätter nu pengar för satsningen nästa år."
  • "Karlskrona kommun har satsat 70 miljoner kronor på att upprusta den sex kilometer långa Verköbanan och Stena Line har byggt en ny järnvägsterminal på Verkö där godset skulle lastas om."
  • "I den omdiskuterade frågan om att renovera de två befintliga sjukhusen eller bygga ett nytt har Miljöpartiet tidigare ställt sig bakom förslaget att upprusta de två sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn."
  • "– Det är en ny sträckning av järnväg och i samband med det ska man upprusta banan i Olofström."
  • "Sedan en tid tillbaka pågår Ekobrottsmyndighetens utredning om misstankarna om att bolagets båda frontfigurer Peder Feinberg och Joakim Klingefjord låtit upprusta sina privata villor i Stockholm för mångmiljonbelopp."
  • "Efter flera år av bråk om att upprusta Dalabanan så kan frågan vara på väg mot en lösning."
  • "Museijärnvägen Jädraås – Tallås Järnväg får ekonomiskt bidrag att upprusta stationshuset i Jädraås."
  • "Försäljningen ger Landskronahem en vinst på 750 miljoner kronor, pengar som bland annat ska användas för att upprusta Karlslundsområdet."

Diskussion om ordet upprusta