fullständig

fullständigare
fullständigast
Adjektiv

Hur böjs ordet fullständig på svenska?

Komparativ: fullständigare
Superlativ: fullständigast

Hur används ordet fullständig

 • "Han har fullständig kontroll över den här kvinnan"
 • "Fullständig/t frihet/rättvisa/löfte"
 • "En fullständig brytning med det förgångna"

Vad betyder fullständig inom bildligt ?

som innehåller allt som finns eller är önskvärd|önskvärt, och inte saknar något

Relaterat till fullständig

grad

helhet

fullständighet

fullbordan

fullkomlighet

tillräcklighet

storlek

sammanhang

Diskussion om ordet fullständig

 • sesc - 2010-02-14

  "fullständigt" är adverb -- men där undrar jag i alla fall om "throughout" är en lämplig översättning. Åsikter?

fullständiga

fullständigar
fullständigade
fullständigat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fullständiga på svenska?

Presens: fullständigar
Preteritum: fullständigade
Supinum: fullständigat

Hur används ordet fullständiga

 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Men han är samlad och fullständigt besluten i att den fullständiga och sanna bilden måste fram, säger Nils Fagrenius."
 • "I mitten av november kommer den fullständiga utredningen att vara klar."
 • "Investeringen ska bland annat skapa fler ingångsjobb för ungdomar samt bidra till att fler ungdomar klarar skolan med fullständiga betyg."
 • "Investeringen ska bland annat skapa fler ingångsjobb för ungdomar samt bidra till att fler ungdomar klarar skolan med fullständiga betyg."
 • "Eleven har därför inte fått fullständiga betyg, vilket resulterat i att hon mist sitt studiebidrag."
 • "Då uppmärksammades det att truckförare körde truck utan fullständiga skriftliga tillstånd, något som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter."
 • "Truckförare som arbetar i Karlshamns hamn har kört truck utan fullständiga tillstånd."
 • "När de båda bröderna har försökt skaffa arbete så har arbetsgivarna sagt nej, eftersom de saknar fullständiga personnummer."
 • "Enligt rapporten saknar drygt sju av tio invånare i området sysselsättning och fyra av tio elever slutar nionde klass utan fullständiga betyg."

Relaterat till fullständiga

fullbordan

begriplighet

sammanslagning

helhet

förbättring

fullständighet

Diskussion om ordet fullständiga