fullständig

fullständigare
fullständigast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet fullständig på svenska?

Komparativ: fullständigare
Superlativ: fullständigast

Hur används ordet fullständig

 • "En fullständig brytning med det förgångna"
 • "Fullständig/t frihet/rättvisa/löfte"
 • "Han har fullständig kontroll över den här kvinnan"

Rim på fullständig

Vad betyder fullständig inom bildligt ?

som innehåller allt som finns eller är önskvärd|önskvärt, och inte saknar något

Översättningar

Synonymer till fullständig

Möjliga synonymer till fullständig

Relaterat till fullständig

grad

helhet

fullständighet

fullbordan

fullkomlighet

tillräcklighet

sammanhang

storlek

fullständiga

fullständigar
fullständigade
fullständigat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fullständiga på svenska?

Presens: fullständigar
Preteritum: fullständigade
Supinum: fullständigat

Hur används ordet fullständiga

 • "Det är två av åtta butiker som har gett fullständiga uppgifter om vad produkten innehåller."
 • "Men han är samlad och fullständigt besluten i att den fullständiga och sanna bilden måste fram, säger Nils Fagrenius."
 • "I mitten av november kommer den fullständiga utredningen att vara klar."
 • "Investeringen ska bland annat skapa fler ingångsjobb för ungdomar samt bidra till att fler ungdomar klarar skolan med fullständiga betyg."
 • "Investeringen ska bland annat skapa fler ingångsjobb för ungdomar samt bidra till att fler ungdomar klarar skolan med fullständiga betyg."
 • "Eleven har därför inte fått fullständiga betyg, vilket resulterat i att hon mist sitt studiebidrag."
 • "Då uppmärksammades det att truckförare körde truck utan fullständiga skriftliga tillstånd, något som bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter."
 • "Truckförare som arbetar i Karlshamns hamn har kört truck utan fullständiga tillstånd."
 • "När de båda bröderna har försökt skaffa arbete så har arbetsgivarna sagt nej, eftersom de saknar fullständiga personnummer."
 • "Enligt rapporten saknar drygt sju av tio invånare i området sysselsättning och fyra av tio elever slutar nionde klass utan fullständiga betyg."

Rim på fullständiga

Översättningar

Relaterat till fullständiga

fullbordan

begriplighet

sammanslagning

helhet

förbättring

fullständighet