noggrann

noggrannare
noggrannast
Adjektiv

Hur böjs ordet noggrann på svenska?

Komparativ: noggrannare
Superlativ: noggrannast

Hur används ordet noggrann

 • "Tid för en noggrann inspektion/kontroll"
 • "Huruvida modeller kommer att bli mer noggranna när det gäller att förutspå vädret kortsiktigt är föremål för diskussion"
 • "Ekboms stil är snarast brittiskt snittad i en noggrann avvägning mellan tätt och lätt."
 • "Strimla paprikorna och skär purjolöken i centimetertjocka skivor efter noggrann sköljning."
 • "– Det har mest lappats och lagats där det behövts, men man har inte varit så noggrann att man rivit av hela taket, säger Stellan Knutsson."
 • "Allt detta fordrar noggrann eftertanke och en vilja och förmåga att tänka på andra än sig själv."
 • "Åtminstone jag är för noggrann för mitt eget bästa."
 • "Sedan kräver väl räkor något till och är det varmt ute måste man vara noggrann än vanligt med kylmöjligheterna?"
 • "Trots att en noggrann analys av korruptionsriskerna inom den egna verksamheten är en förutsättning för en verkningsfull åtgärdsplan har en majoritet av myndigheterna missat, eller inte trott sig behöva, en samlad bild av utsattheten för korruption."
 • "Jag fryser gärna ned det mesta, även ris, men är noggrann med att kyla ned det fort och sedan hetta upp och äta det direkt."
 • "Rasmus Elm är noggrann med att skilja på fotbollsspelaren och privatpersonen Rasmus, något som hjälper honom att hålla fokus både när det går bra och dåligt – och något som blivit ännu lättare sedan han blev pappa för första gången, till en dotter, förra våren."
 • "Rasmus Elm är noggrann med att skilja på fotbollsspelaren och privatpersonen Rasmus, något som hjälper honom att hålla fokus både när det går bra och dåligt – och något som blivit ännu lättare sedan han blev pappa för första gången, till en dotter, förra våren."
 • "I anmälan ifrågasätts varför polisen inte gjorde en mer noggrann utredning innan man slog till mot pojken, som tidigare inte förekommit i några kriminella sammanhang."
 • "– Vi har jobbat hårt tillsammans för att få det här att fungera och det gäller att vara noggrann varje dag."
 • "Nord Stream 2 utlovar också noggrann miljöövervakning av miljön under arbetet med ledningen."
 • "Men för att tidpunkten då denna överlappning sker inte ska kollidera med flera operationssalar, behövs en noggrann planering."
 • "- Jag skulle i alla fall vara tveksam till om jag skulle ställa en borderline personlighetsstörningsdiagnos på ett möte även om man är väldigt noggrann och går igenom allting."
 • "– Sedan kan jag vara självkritisk, jag borde ha varit mer noggrann och läst varenda rad."
 • "Vi vill att siffran blir så noggrann som möjligt, säger Niclas Wahlgren på Karlskrona ornitologiska förening."
 • "Som Blekingenytt tidigare har berättat är lokalerna både fukt- och mögelskadad och utredarna vill nu göra en mer noggrann genomgång."
 • "Rätten slår också fast att ansvariga åklagare inte gjort en tillräckligt noggrann sekretessprövning och ger nu bakläxa."
 • "Familjen får genomgå en noggrann utredning eftersom det ställs höga krav på de som ska tas hand om barnen."

Vad betyder noggrann inom bildligt ?

som berör något grundligt, i detalj eller ur många aspekter på ett sätt så att resultatet blir (relativt sett) mycket bra

Relaterat till noggrann

stränghet

riktighet

pliktuppfyllelse

arbetslust

hushållning

omsorg

likhet

klarhet

överensstämmelse

begriplighet

redlighet

kvarhållande

enhetlighet

Diskussion om ordet noggrann

 • - 2011-05-05

  Borde det inte stå "exact" istället för "exakt"?

 • - 2011-05-05

  Borde det inte stå "exact" istället för "exakt"?