alert

Adverb

Översättningar

Hur används ordet alert

 • "Men Engstrand klarade allt som kom i hans väg under den inledande perioden och det samma gällde kollegan Johannes Jönsson som visade sig alert de gånger Mora ställde till med farligheter framåt."
 • "Hon var väldigt pigg och alert, säger ägaren, som vill vara anonym."
 • "– Han hade inga synliga skador och var förvånansvärt pigg och alert trots det han varit med om."
 • "Fotografen David Lagerlöf var alert och"
 • "– Vi blir så trötta så vi inte orka hålla huvudet alert hela tiden och man känner ibland att man är på gränsen till vad man klarar av, sade sjuksköterskan Annelie Fredén i ett reportage i Gävledala som sändes i oktober 2013."
 • "Snart fyller hon 89, men det hindrar inte Ann-Marie Näs från att vara pigg och alert."
 • "Man ska fortsätta hålla sig alert och komma ihåg det vi pratat om hela våren, att uthållighet är nyckelfaktorn till framgång och att man fortsätter hålla social distansiering, säger Christian Ehrenborg."
 • "– Jag är nybliven pensionär, men jag är pigg och alert så det här kommer att bli bra, säger Maritha Johansson till SVT efter omröstningen."
 • "På infektionskliniken har man högre alert och tittar särskilt efter tecken på mässling när man bedömer patienter."
 • "Men man måste vara alert som polis."

Vad betyder alert inom generell ?

uppmärksam, vaken, energisk; beredd på vad som kan komma att hända

Översättningar

Möjliga synonymer till alert

alert

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet alert

 • "Men Engstrand klarade allt som kom i hans väg under den inledande perioden och det samma gällde kollegan Johannes Jönsson som visade sig alert de gånger Mora ställde till med farligheter framåt."
 • "Hon var väldigt pigg och alert, säger ägaren, som vill vara anonym."
 • "– Han hade inga synliga skador och var förvånansvärt pigg och alert trots det han varit med om."
 • "Fotografen David Lagerlöf var alert och"
 • "– Vi blir så trötta så vi inte orka hålla huvudet alert hela tiden och man känner ibland att man är på gränsen till vad man klarar av, sade sjuksköterskan Annelie Fredén i ett reportage i Gävledala som sändes i oktober 2013."
 • "Snart fyller hon 89, men det hindrar inte Ann-Marie Näs från att vara pigg och alert."
 • "Man ska fortsätta hålla sig alert och komma ihåg det vi pratat om hela våren, att uthållighet är nyckelfaktorn till framgång och att man fortsätter hålla social distansiering, säger Christian Ehrenborg."
 • "– Jag är nybliven pensionär, men jag är pigg och alert så det här kommer att bli bra, säger Maritha Johansson till SVT efter omröstningen."
 • "På infektionskliniken har man högre alert och tittar särskilt efter tecken på mässling när man bedömer patienter."
 • "Men man måste vara alert som polis."

alert

alert
alerted
alerted
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till alert

Möjliga synonymer till alert

alert

alerter
alertest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet alert

 • "constantly alert and vigilant, like a sentinel on duty"
 • "alert enough to spot the opportunity when it came"
 • "caught by a couple of alert cops"
 • "an alert and responsive baby is a joy"
 • "an alert mind"
 • "the patient is now awake and alert"
 • "alert to the problems"

Ordet alert har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom generell
vardagligt
musik
generell
generell

Vad betyder alert inom vardagligt ?

not unconscious; especially having become conscious

Översättningar

Möjliga synonymer till alert

Ordet alert inom musik

very attentive or observant

Översättningar

Möjliga synonymer till alert

Ordet alert inom generell

mentally responsive

Översättningar

Möjliga synonymer till alert

Ordet alert inom generell

(usually followed by `to') showing acute awareness; mentally perceptive

Översättningar

Synonymer till alert

Möjliga synonymer till alert

alert

alerts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet alert har 3 betydelser

 • Inom ur
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
ur
militärväsen
generell

Ordet alert inom ur

Översättningar

Synonymer till alert

Möjliga synonymer till alert

Ordet alert inom militärväsen

condition of heightened watchfulness or preparation for action: "bombers were put on alert during the crisis"

Översättningar

Svenska

Synonymer till alert

Möjliga synonymer till alert

Ordet alert inom generell

a warning serves to make you more alert to danger

Översättningar

Synonymer till alert

Möjliga synonymer till alert