wake

woken
woke
Verb

Översättningar

Synonymer till wake

Ordet wake har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder wake inom generell ?

be awake, be alert, be there

Ordet wake inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till wake (inom bildligt)

Diskussion om ordet wake

waking

Adjektiv

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till waking

Diskussion om ordet waking

waking

Substantiv

Översättningar

Vad betyder waking inom generell ?

the state of being awake

Möjliga synonymer till waking

Diskussion om ordet waking