observant

Adverb

Översättningar

Vad betyder observant inom generell ?

aktsam, försiktig

Översättningar

Möjliga synonymer till observant

observant

observantare
observantast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet observant på svenska?

Komparativ: observantare
Superlativ: observantast

Vad betyder observant inom teknik ?

aktsam, försiktig

Översättningar

Synonymer till observant

Möjliga synonymer till observant

observant

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet observant

  • "observant of the speed limit"

Ordet observant har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
militärväsen
generell
generell
generell

Ordet observant inom militärväsen

Översättningar

Möjliga synonymer till observant

Ordet observant inom generell

paying close attention especially to details

Ordet observant inom generell

quick to notice; showing quick and keen perception

Ordet observant inom generell

Synonymer till observant