snappy

snappier
snappiest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet snappy

 • "a snappy pace"
 • "snappy conversation"
 • "snappy weather"

Ordet snappy har 4 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom valuta
 • Inom slang
ålderdomlig
generell
valuta
slang

Ordet snappy inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till snappy (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till snappy (inom ålderdomlig)

Ordet snappy inom generell

smart and fashionable

Översättningar (inom generell)

Synonymer till snappy (inom generell)

Uttryck till snappy (inom generell)

Möjliga synonymer till snappy (inom generell)

Möjliga synonymer till snappy (inom generell)

Ordet snappy inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till snappy (inom valuta)

Möjliga synonymer till snappy (inom valuta)

Ordet snappy inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till snappy (inom slang)

Diskussion om ordet snappy

 • - 2012-02-28

  Snäsig (negativt)

 • - 2015-12-18

  sur,snarstucken