dapper

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dapper

  • "a dapper young man"

Vad betyder dapper inom skämtsamt ?

marked by smartness in dress and manners

Möjliga synonymer till dapper

Diskussion om ordet dapper

  • - 2013-09-10

    Tillägg eng. brave, courageous