dainty

daintier
daintiest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dainty

  • "a dainty teacup"
  • "a dainty dish to set before a kind"

Ordet dainty har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom polisväsende
  • Inom slang
  • Inom nedsättande
generell
polisväsende
slang
nedsättande

Vad betyder dainty inom generell, generell ?

affectedly dainty or refined

especially pleasing to the taste

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dainty (inom generell)

Uttryck till dainty (inom generell)

Möjliga synonymer till dainty (inom generell)

Möjliga synonymer till dainty (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet dainty inom polisväsende

of delicate composition and artistry

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till dainty (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till dainty (inom polisväsende)

Mindre vanlig betydelse av ordet dainty inom slang

excessively fastidious and easily disgusted

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till dainty (inom slang)

Ordet dainty inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till dainty (inom nedsättande)

Diskussion om ordet dainty

dainty

dainties
Substantiv

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till dainty (inom nedsättande)

Vad betyder dainty inom vardagligt ?

something considered choice to eat

Möjliga synonymer till dainty

Diskussion om ordet dainty