prim

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • prime  [ religion, musik, sport och fritid ]

Vad betyder prim inom generell ?

som är stor|större än 1 och inte har några andra positiva delare än sig självt och talet 1; som utgöra|utgör ett primtal

Diskussion om ordet prim

prim

primmer
Adjektiv

Översättningar

Ordet prim har 2 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom generell
nedsättande
generell

Ordet prim inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till prim (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till prim (inom nedsättande)

Ordet prim inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till prim (inom generell)

Diskussion om ordet prim

prim

prim
primmed
primmed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till prim (inom generell)

Hur används ordet prim

  • "She primmed her lips after every bite of food"

Vad betyder prim inom generell, generell, generell ?

assume a prim appearance

contract one's lips

dress primly

Möjliga synonymer till prim

Diskussion om ordet prim