modest

Adverb

Översättningar

Hur används ordet modest

 • "– De rapporter som hittills kommit understryker bilden av en väldigt modest vinsttillväxt och det är svårt att få några förväntningar över huvud taget."
 • "Svenskar i åldern 60-64 som flyttar till Spanien har haft modest inkomst, knappt 300.000 kronor om året i snitt, före flytten från Sverige."
 • "Fed rapporterar också att flera av bankens distrikt endast ser svag till modest ökning av antalet nyanställningar."
 • "– Nettoeffekten för förra kvartalet var ganska modest."
 • "– Volymtillväxten var ju rätt så modest under det första halvåret, men kommer att bli starkare under andra halvåret."
 • "På riksnivå är nedgången mera modest för bostadsrätter, minus en procent, medan det för villor noteras en liten nedgång på minus 0,1 procent."
 • "EU-ländernas regeringar fick med sig parlamentet på en mer modest höjning av EU:s budget, som i år ligger på runt 1.150 miljarder kronor."
 • "Det är ett modest krav ”, säger vice ordföranden i avdelning 4 i Hamnarbetarförbundet, Anders Möller i ett pressmeddelande."
 • "Det är ett så självklart och modest förslag, säger M-kvinnornas ordförande Magdalena Andersson till TT."
 • "– Politikers löner sätts ju för det mesta efter hur riksdagsmännens lönesättning ser ut och där finns det ju en nämnd i botten som bestämmer över rikdsdagsmännens arvoden, och den är ju rätt modest om man säger så."

Vad betyder modest inom generell ?

blygsam

Möjliga synonymer till modest

Diskussion om ordet modest

modest

modestare
modestast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet modest på svenska?

Komparativ: modestare
Superlativ: modestast

Hur används ordet modest

 • "– De rapporter som hittills kommit understryker bilden av en väldigt modest vinsttillväxt och det är svårt att få några förväntningar över huvud taget."
 • "Svenskar i åldern 60-64 som flyttar till Spanien har haft modest inkomst, knappt 300.000 kronor om året i snitt, före flytten från Sverige."
 • "Fed rapporterar också att flera av bankens distrikt endast ser svag till modest ökning av antalet nyanställningar."
 • "– Nettoeffekten för förra kvartalet var ganska modest."
 • "– Volymtillväxten var ju rätt så modest under det första halvåret, men kommer att bli starkare under andra halvåret."
 • "På riksnivå är nedgången mera modest för bostadsrätter, minus en procent, medan det för villor noteras en liten nedgång på minus 0,1 procent."
 • "EU-ländernas regeringar fick med sig parlamentet på en mer modest höjning av EU:s budget, som i år ligger på runt 1.150 miljarder kronor."
 • "Det är ett modest krav ”, säger vice ordföranden i avdelning 4 i Hamnarbetarförbundet, Anders Möller i ett pressmeddelande."
 • "Det är ett så självklart och modest förslag, säger M-kvinnornas ordförande Magdalena Andersson till TT."
 • "– Politikers löner sätts ju för det mesta efter hur riksdagsmännens lönesättning ser ut och där finns det ju en nämnd i botten som bestämmer över rikdsdagsmännens arvoden, och den är ju rätt modest om man säger så."

Vad betyder modest inom generell ?

blygsam

Relaterat till modest

ödmjukhet

anspråkslöshet

litenhet

kyskhet

känsla

Diskussion om ordet modest

modest

Adjektiv

Hur används ordet modest

 • "a newspaper with a modest circulation"
 • "a modest apartment"
 • "too modest to wear his medals"
 • "a modest man of the people"
 • "a modest salary"
 • "modest inflation"
 • "comfortable but modest cottages"

Ordet modest har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom ålderdomlig
 • Inom meteorologi
 • Inom ALLMÄNT
generell
amerikansk engelska
ålderdomlig
meteorologi
ALLMÄNT

Vad betyder modest inom generell, generell, generell, generell ?

not large but sufficient in size or amount

not offensive to sexual mores in conduct or appearance

free from ostentation or pretension

Översättningar (inom generell)

Synonymer till modest (inom generell)

Uttryck till modest (inom generell)

Ord i uttryck för modest (inom generell)

modest är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till modest (inom generell)

Möjliga synonymer till modest (inom generell)

Möjliga synonymer till modest (inom generell)

Ordet modest inom amerikansk engelska

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Ordet modest inom ålderdomlig

free from pomp or affectation

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till modest (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till modest (inom ålderdomlig)

Ordet modest inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till modest (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till modest (inom meteorologi)

Ordet modest inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till modest (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till modest (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet modest