insignificant

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till insignificant

Hur används ordet insignificant

  • "insignificant sounds"
  • "a minor, insignificant bureaucrat"
  • "peanut politicians"

Ordet insignificant har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
botanik
juridik
generell
ALLMÄNT

Ordet insignificant inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till insignificant (inom botanik)

Ordet insignificant inom juridik

not large enough to consider or notice

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till insignificant (inom juridik)

Möjliga synonymer till insignificant (inom juridik)

Ordet insignificant inom generell

not worthy of notice

signifying nothing

not important or noteworthy

Synonymer till insignificant (inom generell)

Uttryck till insignificant (inom generell)

Ord i uttryck för insignificant (inom generell)

Ordet insignificant inom ALLMÄNT

of little importance or influence or power; of minor status

Synonymer till insignificant (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till insignificant (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet insignificant