null

Adjektiv

Översättningar

Ordet null har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom juridik
  • Inom geologi
slang
juridik
geologi

Ordet null inom juridik

Översättningar

Möjliga synonymer till null

Ordet null inom geologi

Synonymer till null

Möjliga synonymer till null

Null

Substantiv

Synonymer till Null

  • NUL [ förkortning, data ]