minute

minutes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till minute

Hur används ordet minute

 • "it only takes a minute"
 • "its just 10 minutes away"
 • "he ran a 4 minute mile"
 • "the secretary keeps the minutes of the meeting"

Ordet minute har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom media
generell
sport
media

Vad betyder minute inom generell, generell ?

a unit of time equal to 60 seconds or 1/60th of an hour

a unit of angular distance equal to a 60th of a degree

Översättningar (inom generell)

Synonymer till minute (inom generell)

Uttryck till minute (inom generell)

Möjliga synonymer till minute (inom generell)

Ordet minute inom sport

A short but unspecified time period

Översättningar (inom sport)

Synonymer till minute (inom sport)

Ordet minute inom media

a short note

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till minute (inom media)

Diskussion om ordet minute

 • - 2008-09-22

  distansminut

 • - 2009-01-30

  Distansminut är nog korrekt svensk term

 • - 2009-01-30

  ordalydelsen är den samma på svenska - en sextiondel av en grad kallas för en minut, se "distansminut och liknande navigationstermer

 • - 2009-01-30

  distansminut, 60-dels grad

minute

minuter
minutest
Adjektiv

Synonymer till minute (inom media)

Hur används ordet minute

 • "two minute whiplike threads of protoplasm"
 • "a minute inspection of the grounds"
 • "an exact and minute report"

Ordet minute har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom sjöfart
musik
ALLMÄNT
sjöfart

Ordet minute inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till minute (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till minute (inom ALLMÄNT)

Ordet minute inom sjöfart

characterized by painstaking care and detailed examination

Synonymer till minute (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till minute (inom sjöfart)

Diskussion om ordet minute