twinkle

twinkle
twinkled
twinkled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till twinkle

Ordet twinkle har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fotografi
  • Inom zoologi
medicin
fotografi
zoologi

Ordet twinkle inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till twinkle (inom medicin)

Ordet twinkle inom fotografi

Synonymer till twinkle (inom fotografi)

Möjliga synonymer till twinkle (inom fotografi)

Ordet twinkle inom zoologi

emit or reflect light in a flickering manner; of stars

Synonymer till twinkle (inom zoologi)

Möjliga synonymer till twinkle (inom zoologi)

Diskussion om ordet twinkle

twinkling

Adjektiv

Diskussion om ordet twinkling

twinkling

twinklings
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till twinkling

Diskussion om ordet twinkling