moment

momentet
moment
momenten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till moment

Hur böjs ordet moment på svenska?

Obestämd singular: moment
Bestämd singular: momentet
Obestämd plural: moment
Bestämd plural: momenten

Hur används ordet moment

 • "– Vi jobbar hela tiden aktivt för att motverka det, lägger in nya svårigheter och nya moment i träningen som vi sedan praktiserar under match."
 • "Ett moment 22"
 • "Här får man vackert ta moment för moment, men gott blir det."
 • "Här får man vackert ta moment för moment, men gott blir det."
 • "Guidetti skickade honom till sin fystränare Nebez Kurban och nu, fyra år senare, var Ludwig topp två i alla moment när Blåvitt testade uthållighet, snabbhet och spänst i januari."
 • "– Jag hade bara yogat innan och jag minns moment som det var fysiskt omöjligt att genomföra för två år sedan."
 • "Här möts vi av ett byråkratiskt moment 22 och en känsla av att myndigheterna helst ser att vi återvänder till våra hemländer, skriver EU-migranterna Adelina Dokia, Adrian Marlogeanu och Marcel Okey."
 • "Här möts vi av ett byråkratiskt moment 22 och en känsla av att myndigheterna helst ser att vi återvänder till våra hemländer, skriver EU-migranterna Adelina Dokia, Adrian Marlogeanu och Marcel Okey."
 • "Ofta måste de köra väldigt nära det stora fartygets propeller och ett annat farligt moment är om en tross går av."
 • "Barnen får inte reda på vad för slags moment det handlar om förrän några minuter innan tävlingen."
 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "– I stora drag är jag nöjd och rätten har följt mina argument i varje moment men det ända jag är missnöjd med är att de inte fälldes för människorov, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Det förekommer vissa moment i hur man binder som han har sett därifrån, men det finns ingen som helst sanning i att min klient skulle ha haft några sexuella bevekelsegrunder, säger Nils Fagrenius."
 • "Under onsdagen inleddes rättegången mot 41-åringen och åklagare John Dagnevik redogör detaljerat för de andningshämmande moment som ungdomarna utsatts för."
 • "– Misstankarna grundar sig i att den här mannen har bjudit hem ungdomarna en och en till sin bostad och där genomfört olika typer av brottsliga moment."
 • "I morgon drar en stor övning igång i länet som kommer att delas upp i flera olika moment."
 • "Det rör sig om moment som skapat mycket skuldkänslor och andra känslor och som man som offer inte gärna delar med sig av, säger John Dagnevik."
 • "– Vi har fortfarande en del viktiga moment kvar att genomföra, men mycket är redan gjort."
 • "– Absolut, e-sport är jättestort i stora delar av världen och eleverna får träna många olika moment."
 • "– Jag har gjort bedömningen att gärningarna ska och bör rubriceras som grova på grund av de moment som framgår på filmerna."

Vad betyder moment inom litteratur ?

Fotograf: Wikipedia
avsnitt av en arbetsrutin eller liknande; arbetsmoment

Möjliga synonymer till moment

Diskussion om ordet moment

moment

moments
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet moment

 • "she is studying at the moment"
 • "the moment he arrived the party began"
 • "wait just a moment"

Ordet moment har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom astronomi
 • Inom fysik
sport
astronomi
fysik

Vad betyder moment inom sport ?

a particular point in time an indefinitely short time

Översättningar (inom sport)

Synonymer till moment (inom sport)

Ordet moment inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till moment (inom astronomi)

Möjliga synonymer till moment (inom astronomi)

Ordet moment inom fysik

the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces

Översättningar (inom fysik)

Diskussion om ordet moment