clip

clips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till clip

Hur används ordet clip

 • "he gave me a clip on the ear"

Ordet clip har 7 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom vapen
 • Inom ur
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vulgärt
 • Inom fysik
kontor
vapen
ur
vardagligt
ALLMÄNT
vulgärt
fysik

Vad betyder clip inom kontor ?

any of various small implements used to hold loose articles together

Översättningar (inom kontor)

Svenska
 • gem  [ kontor ]

Synonymer till clip (inom kontor)

Möjliga synonymer till clip (inom kontor)

Ordet clip inom vapen

Synonymer till clip (inom vapen)

Möjliga synonymer till clip (inom vapen)

Ordet clip inom ur

Översättningar (inom ur)

Synonymer till clip (inom ur)

Möjliga synonymer till clip (inom ur)

Ordet clip inom vardagligt

an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till clip (inom vardagligt)

Ordet clip inom ALLMÄNT

the act of clipping or snipping

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till clip (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till clip (inom ALLMÄNT)

Ordet clip inom vulgärt

a sharp slanting blow

Översättningar (inom vulgärt)

Ordet clip inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till clip (inom fysik)

Diskussion om ordet clip

 • - 2009-09-03

  att fästa, tex clip the paper on to the clipboard, fäst pappret på anslagstavlan.

clip

clip
clipped
clipped
Verb

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till clip (inom fysik)

Hur används ordet clip

 • "The tickets were clipped"
 • "clip the papers together"
 • "They clipped the prices"

Ordet clip har 6 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom zoologi
 • Inom vardagligt
 • Inom luftfart
 • Inom fritid
 • Inom vardagligt
ALLMÄNT
zoologi
vardagligt
luftfart
fritid
vardagligt

Ordet clip inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till clip (inom ALLMÄNT)

 • cut [ ALLMÄNT ]

Möjliga synonymer till clip (inom ALLMÄNT)

Ordet clip inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till clip (inom zoologi)

Möjliga synonymer till clip (inom zoologi)

Ordet clip inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till clip (inom vardagligt)

Ordet clip inom luftfart

attach with a clip

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till clip (inom luftfart)

Möjliga synonymer till clip (inom luftfart)

Ordet clip inom fritid

terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent

Översättningar (inom fritid)

Synonymer till clip (inom fritid)

Ordet clip inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till clip (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till clip (inom vardagligt)

Diskussion om ordet clip