trim

trim
trimmed
trimmed
Verb

Översättningar

Hur används ordet trim

 • "trim my beard"

Ordet trim har 6 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom luftfart
 • Inom allmänt
 • Inom kläder
kontor
norgespec
generell
luftfart
allmänt
kläder

Ordet trim inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Ordet trim inom norgespec

kapa toppar på träd

Översättningar (inom norgespec)

Svenska
 • hamla  [ skogsbruk ]

Möjliga synonymer till trim (inom norgespec)

Ordet trim inom generell

decorate with ornaments, as of christmas trees

Synonymer till trim (inom generell)

Uttryck till trim (inom generell)

Ord i uttryck för trim (inom generell)

Ordet trim inom luftfart

Synonymer till trim (inom luftfart)

Möjliga synonymer till trim (inom luftfart)

Ordet trim inom allmänt

decorate (food

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till trim (inom allmänt)

Möjliga synonymer till trim (inom allmänt)

Ordet trim inom kläder

Synonymer till trim (inom kläder)

Diskussion om ordet trim

trimming

trimmings
Substantiv

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till trimming (inom kläder)

Hur används ordet trimming

 • "the children had to be in bed before it was time for the trimming of the tree"
 • "the trimming on a hat or the trim on a shirt"

Ordet trimming har 6 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom skogsbruk
 • Inom teknik
 • Inom teknik
 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
norgespec
skogsbruk
teknik
teknik
allmänt
bildligt

Vanligast betydelse av ordet trimming inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till trimming (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet trimming inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet trimming inom teknik

the act of adding decoration

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till trimming (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet trimming inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet trimming inom allmänt

a decoration or adornment on a garment

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till trimming (inom allmänt)

Möjliga synonymer till trimming (inom allmänt)

Ovanlig betydelse av ordet trimming inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till trimming (inom bildligt)

Diskussion om ordet trimming