pipe

pipe
piped
piped
Verb

Översättningar

Ordet pipe har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom hundar
  • Inom formell stil
generell
vardagligt
hundar
formell stil

Vad betyder pipe inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pipe (inom generell)

Uttryck till pipe (inom generell)

Möjliga synonymer till pipe (inom generell)

Möjliga synonymer till pipe (inom generell)

Ordet pipe inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pipe (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pipe (inom vardagligt)

Ordet pipe inom hundar

transport by pipeline; of oil, water, gas, etc.

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till pipe (inom hundar)

Möjliga synonymer till pipe (inom hundar)

Ordet pipe inom formell stil

trim with piping, as of garments

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till pipe (inom formell stil)

Möjliga synonymer till pipe (inom formell stil)

Diskussion om ordet pipe

piping

Adverb

Översättningar (inom formell stil)

Hur används ordet piping

  • "the casserole was piping hot"

Vad betyder piping inom generell ?

(used of heat) extremely

Diskussion om ordet piping

piping

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet piping

  • "the piping voices of children"

Vad betyder piping inom generell ?

resembling the music of a pipe

Möjliga synonymer till piping

Diskussion om ordet piping

piping

pipings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet piping har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sömnad
teknik
sömnad

Ordet piping inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till piping (inom teknik)

Möjliga synonymer till piping (inom teknik)

Ordet piping inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till piping (inom sömnad)

Diskussion om ordet piping