squeak

squeaks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till squeak

Hur används ordet squeak

  • "the squeak of of shoes on powdery snow"

Ordet squeak har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
mat
generell
vanliga uttryck

Ordet squeak inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till squeak (inom mat)

Ordet squeak inom generell

a short high-pitched noise

Ordet squeak inom vanliga uttryck

Synonymer till squeak (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet squeak

  • - 2018-02-24

    skrika

squeak

squeak
squeaked
squeaked
Verb

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Synonymer till squeak (inom vanliga uttryck)

Vad betyder squeak inom mat ?

make a high-pitched, screeching noise, as of a door

Diskussion om ordet squeak