squeak

squeaks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till squeak

Hur används ordet squeak

  • "the squeak of of shoes on powdery snow"

Ordet squeak har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
mat
generell
vanliga uttryck

Ordet squeak inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till squeak (inom mat)

Ordet squeak inom generell

a short high-pitched noise

Ordet squeak inom vanliga uttryck

Synonymer till squeak (inom vanliga uttryck)

squeak

squeak
squeaked
squeaked
Verb

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Synonymer till squeak (inom vanliga uttryck)

Vad betyder squeak inom mat ?

make a high-pitched, screeching noise, as of a door