grit

grit
gritted
gritted
Verb

Översättningar

Hur används ordet grit

  • "grit roads"
  • "grit one's teeth"

Ordet grit har 2 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom generell
brittisk engelska
generell

Ordet grit inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till grit (inom brittisk engelska)

Ordet grit inom generell

cover with a grit

clench together

Diskussion om ordet grit

grit

grits
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till grit (inom generell)

Ordet grit har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom data
norgespec
generell
data

Ordet grit inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till grit (inom norgespec)

Ordet grit inom generell

a hard coarse-grained siliceous sandstone

Synonymer till grit (inom generell)

Ordet grit inom data

Synonymer till grit (inom data)

Diskussion om ordet grit