backbone

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet backbone

backbone

backbones
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet backbone har 4 betydelser

  • Inom data
  • Inom anatomi
  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
data
anatomi
vardagligt
sjöfart

Vad betyder backbone inom data ?

A computer network that connects other computer networks

Översättningar (inom data)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet backbone inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till backbone (inom anatomi)

Möjliga synonymer till backbone (inom anatomi)

Ordet backbone inom vardagligt

fortitude

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till backbone (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till backbone (inom vardagligt)

Ordet backbone inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till backbone (inom sjöfart)

Diskussion om ordet backbone