pluck

plucks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pluck

Ordet pluck har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom luftfart
 • Inom mat
 • Inom musik
vardagligt
luftfart
mat
musik

Vanligast betydelse av ordet pluck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till pluck (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pluck (inom vardagligt)

Ordet pluck inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till pluck (inom luftfart)

Ordet pluck inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till pluck (inom mat)

Möjliga synonymer till pluck (inom mat)

Ordet pluck inom musik

the act of pulling and releasing a taut cord

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till pluck (inom musik)

Diskussion om ordet pluck

pluck

pluck
plucked
plucked
Verb

Översättningar (inom musik)

Hur används ordet pluck

 • "pluck the flowers off the bush"
 • "he plucked the strings of his mandolin"

Ordet pluck har 6 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom textil
 • Inom ekonomi
 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom amerikansk engelska
typografi
textil
ekonomi
vardagligt
allmänt
amerikansk engelska

Vad betyder pluck inom typografi ?

strip of feathers; as of chickens

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till pluck (inom typografi)

Möjliga synonymer till pluck (inom typografi)

Vanlig betydelse av ordet pluck inom textil

pull lightly but sharply with a plucking motion, as of guitar strings

Översättningar (inom textil)

Synonymer till pluck (inom textil)

Möjliga synonymer till pluck (inom textil)

Ordet pluck inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pluck (inom ekonomi)

Ordet pluck inom vardagligt

pull or pull out sharply

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pluck (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pluck (inom vardagligt)

Ordet pluck inom allmänt

Synonymer till pluck (inom allmänt)

Ordet pluck inom amerikansk engelska

Synonymer till pluck (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet pluck