plunk

Substantiv

Översättningar

Synonymer till plunk

Ordet plunk har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
luftfart
generell

Ordet plunk inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till plunk (inom luftfart)

Ordet plunk inom generell

a hollow twanging sound

the act of hitting a baseball so that it drops suddenly

(inom generell)

Diskussion om ordet plunk

plunk

Adverb

Synonymer till plunk (inom generell)

Diskussion om ordet plunk

plunk

plunk
plunked
plunked
Verb

Översättningar

Svenska
  • klinka  [ musik, vardagligt ]

Ordet plunk har 5 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom snickeri
  • Inom vardagligt
  • Inom typografi
musik
generell
snickeri
vardagligt
typografi

Ordet plunk inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska
  • klinka  [ musik, vardagligt ]

Möjliga synonymer till plunk (inom musik)

Ordet plunk inom generell

Synonymer till plunk (inom generell)

Ordet plunk inom snickeri

Synonymer till plunk (inom snickeri)

Ordet plunk inom vardagligt

Synonymer till plunk (inom vardagligt)

Ordet plunk inom typografi

Synonymer till plunk (inom typografi)

Diskussion om ordet plunk