flocculate

flump
flumped
flumped
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder flocculate inom biologi ?

form into an aggregated flocculent mass, as of protoplasms

Diskussion om ordet flocculate

flump

Verb

Översättningar

Ordet flump har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom snickeri
generell
snickeri

Vad betyder flump inom generell, generell ?

fall heavily

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till flump (inom generell)

Ordet flump inom snickeri

Synonymer till flump (inom snickeri)

Diskussion om ordet flump