thud

thud
thudded
thudded
Verb

Översättningar

Synonymer till thud

Hur används ordet thud

  • "Bullets were thudding against the wall"

Ordet thud har 2 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom generell
däggdjur
generell

Ordet thud inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till thud (inom däggdjur)

Ordet thud inom generell

make a dull sound

strike with a dull sound

Synonymer till thud (inom generell)

Uttryck till thud (inom generell)

Diskussion om ordet thud

thud

thuds
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till thud (inom generell)

Möjliga synonymer till thud

Diskussion om ordet thud