slosh

slosh
sloshed
sloshed
Verb

Översättningar

Hur används ordet slosh

  • "slosh paint all over the walls"

Ordet slosh har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom meteorologi
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
sport
meteorologi
vardagligt
ALLMÄNT

Ordet slosh inom meteorologi

Synonymer till slosh (inom meteorologi)

Ordet slosh inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till slosh (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slosh (inom vardagligt)

Ordet slosh inom ALLMÄNT

spill or splash copiously or clumsily

Synonymer till slosh (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet slosh

slosh

Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till slosh

Diskussion om ordet slosh