dabble

dabble
dabbled
dabbled
Verb

Hur används ordet dabble

  • "She dabbles in astronomy"

Ordet dabble har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
generell
sjöfart
vardagligt

Vad betyder dabble inom generell ?

dip a foot or hand briefly into a liquid

Ordet dabble inom sjöfart

play in or as if in water, as of small children

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till dabble (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till dabble (inom sjöfart)

Ordet dabble inom vardagligt

work with in a non-serious manner

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till dabble (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till dabble (inom vardagligt)

Diskussion om ordet dabble