duff

duff
duffed
duffed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till duff

Diskussion om ordet duff

duff

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet duff har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom slang
mat
slang

Vad betyder duff inom mat ?

a stiff flour pudding steamed or boiled usually containing e.g. currents and citron

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till duff (inom mat)

Ordet duff inom slang

Översättningar (inom slang)

Diskussion om ordet duff