mould

moulds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mould

Ordet mould har 7 betydelser

 • Inom mat
 • Inom biologi
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom teknik
 • Inom medicin
 • Inom typografi
mat
biologi
mat
ålderdomlig
teknik
medicin
typografi

Ordet mould inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom mat)

Ordet mould inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom biologi)

Ordet mould inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom mat)

Ordet mould inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom ålderdomlig)

Ordet mould inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till mould (inom teknik)

Möjliga synonymer till mould (inom teknik)

Ordet mould inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till mould (inom medicin)

Möjliga synonymer till mould (inom medicin)

Ordet mould inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till mould (inom typografi)

Möjliga synonymer till mould (inom typografi)

Diskussion om ordet mould

mould

mould
moulded
moulded
Verb

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till mould (inom typografi)

Ordet mould har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom teknik
 • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
teknik
hantverk

Ordet mould inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom sjöfart)

Ordet mould inom ALLMÄNT

Synonymer till mould (inom ALLMÄNT)

Ordet mould inom teknik

Synonymer till mould (inom teknik)

Möjliga synonymer till mould (inom teknik)

Ordet mould inom hantverk

Synonymer till mould (inom hantverk)

Möjliga synonymer till mould (inom hantverk)

Diskussion om ordet mould