matrix

[ˈmɑːtrɪks]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet matrix?

[ˈmɑːtrɪks]

Hur används ordet matrix

  • "The matrix och Existenz 1999"

Vad betyder matrix inom anatomi ?

området innanför de inre membranen i mitokondrien

Möjliga synonymer till matrix

Diskussion om ordet matrix

matrix

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet matrix har 6 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom biologi
  • Inom anatomi
  • Inom mineral
  • Inom zoologi
  • Inom bildligt
teknik
biologi
anatomi
mineral
zoologi
bildligt

Vad betyder matrix inom teknik ?

a rectangular array of elements set out by rows and columns; used in the production of phonograph records, type, or other relief surface

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till matrix (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet matrix inom biologi

an enclosure within which something originates or develops (from the Latin for womb)

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Möjliga synonymer till matrix (inom biologi)

Vanlig betydelse av ordet matrix inom anatomi

the body substance in which tissue cells are embedded

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till matrix (inom anatomi)

Möjliga synonymer till matrix (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet matrix inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Svenska

Möjliga synonymer till matrix (inom mineral)

Ovanlig betydelse av ordet matrix inom zoologi

the formative tissue at the base of a nail

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till matrix (inom zoologi)

Möjliga synonymer till matrix (inom zoologi)

Ordet matrix inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till matrix (inom bildligt)

Diskussion om ordet matrix