vävnad

[ˈvɛːvˌnad]
vävnaden
vävnader
vävnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vävnad

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet vävnad?

[ˈvɛːvˌnad]

Hur böjs ordet vävnad på svenska?

Obestämd singular: vävnad
Bestämd singular: vävnaden
Obestämd plural: vävnader
Bestämd plural: vävnaderna

Hur används ordet vävnad

 • "Protonterapi är mycket mer precis än vanlig strålbehandling och då kan stråldoserna höjas utan att annan vävnad skadas."
 • "Kroppen har försökt att läka benet med det har kommit vävnad emellan, så det var fortfarande helt av."
 • "– Med den här tekniken träffar vi cancertumören mer exakt utan att stråla på frisk vävnad runt om vilket ger mindre biverkningar, säger överläkare Johan Ahlgren vid onkologin vid Gävle sjukhus."
 • "Den visade att provet innehöll vävnad från två olika patienter, som alltså blandats samman."
 • "Kvinnan opererades, och borttagen vävnad skickades till analys."
 • "– Jag är inte medicinare och vet inte vilken kroppsegen vävnad som behövs i en luftstrupe, så det måste medicinarna ta ansvar för."
 • "Däremot uppstod vissa komplikationer, till exempel infekterad vävnad."
 • "Kikhosta orsakas av en bakterie som fäster på vävnad i luftvägarna."
 • "Viruset ” tjänar ” inget på att döda sin värd, för viruset kan inte föröka sig i icke levande vävnad, vilket innebär att de virus som orsakar mild sjukdom sprider sig mer effektivt än de som dödar sin värd."
 • "De yrkesgrupper som saknas är bland annat onkologer, specialistsjuksköterskor, röntgenläkare och patologer, som undersöker vävnad."

Rim på vävnad

Ordet vävnad har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom textil
 • Inom anatomi, biologi
kläder
textil
anatomi, biologi

Vad betyder vävnad inom kläder ?

massa av likartade celler, och eventuell extracellulär matris, med särskild uppgift

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till vävnad (inom kläder)

 • tyg [ kläder, textil ]
 • väv [ textil ]

Möjliga synonymer till vävnad (inom kläder)

Ordet vävnad inom textil

Översättningar (inom textil)

Engelska

Synonymer till vävnad (inom textil)

Möjliga synonymer till vävnad (inom textil)

Ordet vävnad inom anatomi, biologi

Översättningar (inom anatomi, biologi)

Engelska

Synonymer till vävnad (inom anatomi, biologi)

Möjliga synonymer till vävnad (inom anatomi, biologi)

Relaterat till vävnad (inom anatomi, biologi)

biologi

Diskussion om ordet vävnad