fenotyp

fenotypen
fenotyper
fenotyperna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fenotyp på svenska?

Obestämd singular: fenotyp
Bestämd singular: fenotypen
Obestämd plural: fenotyper
Bestämd plural: fenotyperna

Vad betyder fenotyp inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
de synbara egenskaperna hos en organism, som betingas av arvsanlagens samverkan med miljön

Relaterat till fenotyp

biologi

Diskussion om ordet fenotyp