fylogeni

fylogenin
fylogenier
fylogenierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fylogeni på svenska?

Obestämd singular: fylogeni
Bestämd singular: fylogenin
Obestämd plural: fylogenier
Bestämd plural: fylogenierna

Vad betyder fylogeni inom biologi ?

Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd. En fylogeni skapas genom en fylogenetisk analys av karaktärer. Historiskt sett har man använt sig av en organisms yttre morfologi och fysiologiska egenskaper när man har rekonstruerat fylogenier, men i och med molekylärbiologins framsteg och utvecklandet av effektiva sekvenseringsmetoder för DNA har även genetiken blivit viktig för att konstruera hypoteser och förstå den evolutionära utvecklingen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fylogeni

Relaterat till fylogeni

biologi

Diskussion om ordet fylogeni