genterapi

genterapin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet genterapi

  • "Blindhet botades med genterapi"
  • "Några personer med kraftigt nedsatt synförmåga på grund av en ärftlig sjukdom har fått bättre syn tack vare en ny behandling med genterapi."
  • "Möjligheten att hitta en effektiv och smärtfri behandling av cancer har ökat genom ett USA-försök med genterapi."
  • "Cancersjuka botade med genterapi"
  • "Hundar med malignt melanom levde längre efter att ha behandlats med en ny form av immunstimulerande genterapi."
  • "En ny genterapi för personer med blödarsjuka har visat sig vara lovande."
  • "Nu inleds de första försöken med genterapi."
  • "Ny genterapi kan rädda patienter"
  • "Metoden är en sorts genterapi som förhindrar levern från att bilda det skadliga proteinet transthyretin."
  • "Ny genterapi möjlig räddning"

Vad betyder genterapi inom generell ?

behandlingsform av vissa sjukdomstillstånd som går ut på att införa en eller fler nya gener till cellerna i en organism http://sv.wikipedia.org/wiki/Genterapi

Relaterat till genterapi

biologi

Diskussion om ordet genterapi