livscykel

livscykeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

livscykel är en/ett

Hur används ordet livscykel

  • "– Blommor är vackra och det är viktigt att se blommornas livscykel, från att de knoppas till att de växer fram, till att de dör."
  • "– Det här är bra för den livscykel skalbaggen har, säger han till Blekingenytt."
  • "– Visst kan det skilja lite, men fästingar har en ganska lång livscykel."
  • "– Vi vet sedan tidigare att en festival precis som en turistdestination har en livscykel med en etableringsfas och en mognadsfas, och efter ett antal år sjunker besökarantalet."
  • "Det är granar som är i slutet av sin livscykel och det är ett väldigt högt värde för markägarna."
  • "Bakomliggande orsaker tros vara överfiske, ålens komplicerade livscykel och farliga hinder längs dess långa vandring till och från Sargassohavet i västra Atlanten."
  • "– Det som produceras av odlade grödor har en mycket längre livscykel och man måste titta på hela kedjan för att bestämma klimatpåverkan, säger Jenny Näslund."
  • "– Det har med sniglarnas livscykel att göra."
  • "– Visst kan det skilja lite, men fästingar har en ganska lång livscykel."
  • "Alkoholen har en sorts livscykel."

Vad betyder livscykel inom cykel ?

den kedja av utvecklingsstadier en organism har genomgått efter ett fullgånget liv; även om motsvarande utveckling för en vara från dess tillblivelse till dess den är uttjänt och inte längre utnyttjas på något sätt

Relaterat till livscykel

biologi

Diskussion om ordet livscykel