befruktning

befruktningen
befruktningar
befruktningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till befruktning

Hur böjs ordet befruktning på svenska?

Obestämd singular: befruktning
Bestämd singular: befruktningen
Obestämd plural: befruktningar
Bestämd plural: befruktningarna

Hur används ordet befruktning

 • "I dag beslutade Landstingsstyrelsen att ensamstående kvinnor i Blekinge ska få hjälp med assisterad befruktning."
 • "Efter en lagändring ifjol så har nu ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor i parrelation."
 • "Assisterad befruktning innebär insemination med donerade spermier."
 • "Ensamstående kvinnor får assisterad befruktning"
 • "Om det också innebär att kor smittas vid befruktning är dock inte klarlagt."
 • "Kackerlackan har en otrolig förmåga att föröka sej, honan lägger en kapsel några veckor efter befruktning som kan innehålla 30 till 40 ägg."
 • "Trots detta anser Landstinget inte att man diskriminerar lesbiska par, som enligt lag har rätt att få hjälp med assisterad befruktning."
 • "Kliniken använder en ny frysteknik där kvinnans ägg odlas i fem dagar utanför kroppen, för att på så sätt se vilket ägg som lämpar sig bäst för befruktning."
 • "Cirka 55.000 av de utredningar som fastställdes genom bekräftelse handlade om sambor som var övertygade om att barnet var deras eller där barnet tillkommit genom assisterad befruktning och faderskapet inte var ifrågasatt."
 • "I Gävleborg rör det sig om ett sextiotal personer som på egen hand har visat intresse för assisterad befruktning och ett tiotal som vill påbörja behandling så fort som möjligt."
 • "I dag beslutade Landstingsstyrelsen att ensamstående kvinnor i Blekinge ska få hjälp med assisterad befruktning."
 • "Efter en lagändring ifjol så har nu ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor i parrelation."
 • "Assisterad befruktning innebär insemination med donerade spermier."
 • "Ensamstående kvinnor får assisterad befruktning"
 • "Om det också innebär att kor smittas vid befruktning är dock inte klarlagt."
 • "Kackerlackan har en otrolig förmåga att föröka sej, honan lägger en kapsel några veckor efter befruktning som kan innehålla 30 till 40 ägg."
 • "Trots detta anser Landstinget inte att man diskriminerar lesbiska par, som enligt lag har rätt att få hjälp med assisterad befruktning."
 • "Kliniken använder en ny frysteknik där kvinnans ägg odlas i fem dagar utanför kroppen, för att på så sätt se vilket ägg som lämpar sig bäst för befruktning."
 • "Cirka 55.000 av de utredningar som fastställdes genom bekräftelse handlade om sambor som var övertygade om att barnet var deras eller där barnet tillkommit genom assisterad befruktning och faderskapet inte var ifrågasatt."
 • "I Gävleborg rör det sig om ett sextiotal personer som på egen hand har visat intresse för assisterad befruktning och ett tiotal som vill påbörja behandling så fort som möjligt."

Vad betyder befruktning inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
Den process då två könsceller (normalt manlig respektive kvinnlig) förenas och bildar en ny organism av samma art. http://sv.wikipedia.org/wiki/Befruktning

Möjliga synonymer till befruktning

Relaterat till befruktning

alstring

fruktbarhet

biologi

blandning

sexualitet

förberedelse

Diskussion om ordet befruktning