fruktbarhet

fruktbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet fruktbarhet

  • "Roten, som uppges kunna säljas för så mycket som 1600 dollar per kilo i Kina, har ett rykte om sig att öka både uthållighet och fruktbarhet hos den som äter den."
  • "En upp-och-nedvänd fallossymbol som symboliserar fruktbarhet rätt ner i marken."
  • "14 000 år av sex, symboler för fruktbarhet och könsroller."
  • "Det är harens legendariska fortplantningsförmåga som gjort att man förknippar den med fruktbarhet och därmed också med ägg."
  • "Men i tider av fallande fruktbarhet så kommer nu danska ungdomar också att få lära sig hur man blir gravid i tid."
  • "Tyska berättelser om Walpurga är också kopplade till fruktbarhet."
  • "Forskarna pekar istället på likheter med en gravid kvinna och kopplingar till fruktbarhet."

Vad betyder fruktbarhet inom generell ?

det att vara fruktbar

Möjliga synonymer till fruktbarhet

Relaterat till fruktbarhet

förvärv

fruktbarhet

nytta

tillräcklighet

mängd

Diskussion om ordet fruktbarhet