slåtter

slåttern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet slåtter

  • "Slåtterkärret med sin unika miljö ska nu återställas till vad det en gång var så att marken där så småningom ska kunna brukas genom slåtter igen."
  • "Även Karlskrona kommun upplåter mark till slåtter och"
  • "Nu ser flera kommuner i länet över om det finns kommunal mark som går användas som slåtter eller bete för att hjälpa bönderna."
  • "Dessutom har länsstyrelsen kontaktat kommunerna och bett dem att se över om de har mark som går att användas till slåtter eller bete."
  • "På onsdagen gav Ronneby kommuns styrande kommunalråd Roger Fredriksson ( M ) tjänstemännen i uppdrag att inventera kommunal mark som är lämplig för slåtter eller bete Uppdraget innebär också att kommunen ska ta fram en princip för hur detta ska fördelas."
  • "På lördag ordnas ordnas slåtter i Boamark utanför Olofsström."
  • "Det kan till exempel handla om röjning, bränning, bete och slåtter."
  • "Det rör sig om några våtängar vid Hedesundafjärden där man tidigare bedrev slåtter men idag saknar marken i stort sett kommersiellt värde."
  • "Forskningsrapporterna i dag kommer till exempel att klargöra om slåtter och bete kan vara en lösning, eller om en upprensning av marken kan öka vattenflödet."
  • "Bland annat vet vi nu att slåtter och bete kraftigt minskar antalet mygglarver."

Vad betyder slåtter inom jordbruk ?

det att slå och skörda (långvuxet) gräs eller vallväxter (att ha som foder till husdjur)

Möjliga synonymer till slåtter

Relaterat till slåtter

förvärv

jordbruk

Diskussion om ordet slåtter