spillsäd

spillsäden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet spillsäd

  • "Så äter de spillsäd och sådana saker."
  • "– Det finns säkert spillsäd också, fyller maken Sven-Olof i."
  • "Detta för att få bort den spillsäd björnen ätit under de senaste dagarna."
  • "Björnen som under fem dagar i sträck har ätit spillsäd på en åker vid Torstuna kyrka, norr om Enköping, ska nu bort."
  • "Det ligger inte så mycket snö på åkrarna, så det kan ligga spillsäd som den kan komma åt att äta."
  • "Under hösten äter tranorna spillsäd från skördade sädesfält och är inte samlade på samma sätt som under våren."
  • "– Nu går den på stubbåkrar och äter spillsäd och man lägger ut extra åt dem på hösten i Umedeltat."

Relaterat till spillsäd

jordbruk

Diskussion om ordet spillsäd