produkt

produkten
produkter
produkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet produkt på svenska?

Obestämd singular: produkt
Bestämd singular: produkten
Obestämd plural: produkter
Bestämd plural: produkterna

Hur används ordet produkt

 • "Sedan några år tillbaka finns det även en skånsk produkt som skyddar ..."
 • "Det innebär att du som konsument har rätt att veta vilka kemikalier som din produkt innehåller, säger Karin Mizser."
 • "Om HD anser att vatten inte är en produkt kommer föreningen antagligen att lägga ner rättsprocessen."
 • "Är vatten en produkt?"
 • "– Vi hävdar kommunalt dricksvatten inte är en produkt utan en tjänst, säger Peter Öhrn, försäkringsjurist länsförsäkringar."
 • "Det som parterna vill att högsta domstolen ska bedöma är om vatten är en produkt eller inte."
 • "Stora konsekvenser om vatten ses som produkt"
 • "Liknande fall har inte prövats i svensk domstol tidigare och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser."
 • "– Vi anser att det är en produkt och att vattnet har varit förgiftat och det giftet har fastnats hos våra klienter."
 • "– Vi måste säkerställa att vi får den produkt vi beställt och det är en förskola som är sund bra och fyller de krav som vi har ställt även i femtio år framöver, äsger Magnus Graad, chef på tekniska förvaltingen."

Ordet produkt har 3 betydelser

 • Inom teater
 • Inom bildligt
 • Inom matematik
teater
bildligt
matematik

Vad betyder produkt inom teater ?

producerad vara; resultat av tillverkning

Översättningar (inom teater)

Engelska

Synonymer till produkt (inom teater)

Möjliga synonymer till produkt (inom teater)

Ordet produkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till produkt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till produkt (inom bildligt)

Relaterat till produkt (inom bildligt)

följd

Ordet produkt inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till produkt (inom matematik)

Möjliga synonymer till produkt (inom matematik)

Relaterat till produkt (inom matematik)

antal

Diskussion om ordet produkt