arbete

arbetet
arbeten
arbetena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till arbete

Hur böjs ordet arbete på svenska?

Obestämd singular: arbete
Bestämd singular: arbetet
Obestämd plural: arbeten
Bestämd plural: arbetena

Hur används ordet arbete

 • "Det nationella arbetet"
 • "Retrotrender och vintageshopping i all ära, men museiföreningens arbete med radioteknik och radiohistoria ska inte underskattas."
 • "Retrotrender och vintageshopping i all ära, men museiföreningens arbete med radioteknik och radiohistoria ska inte underskattas."
 • "En mycket märklig syn på hur det ska gå till i en ideell förening kommer fram i GP:s artiklar om valberedningens arbete i IFK Göteborg och styrelseledamoten Palle Stenbergs avhopp."
 • "En mycket märklig syn på hur det ska gå till i en ideell förening kommer fram i GP:s artiklar om valberedningens arbete i IFK Göteborg och styrelseledamoten Palle Stenbergs avhopp."
 • "De som sitter i styrelsen får aldrig lägga sig i valberedningens arbete."
 • "De som sitter i styrelsen får aldrig lägga sig i valberedningens arbete."
 • "Men utvecklingschefens arbete är redan framme vid nästa år, då den första bilen byggd enligt den nya arkitekturen SPA kommer ut på marknaden."
 • "Men utvecklingschefens arbete är redan framme vid nästa år, då den första bilen byggd enligt den nya arkitekturen SPA kommer ut på marknaden."
 • "Arbetsförmedlingen lyckas inte coacha till arbete."
 • "Arbetsförmedlingen lyckas inte coacha till arbete."
 • "Hennes engagemang och arbete inom olika humanitära områden har lyfts fram av många."
 • "Hennes engagemang och arbete inom olika humanitära områden har lyfts fram av många."
 • "språkrör och författare till boken Maskiner och Människor : om arbete och framtidstro"
 • "språkrör och författare till boken Maskiner och Människor : om arbete och framtidstro"
 • "Det sägs också : ” Människor som får stanna i Sverige måste snabbt in i arbete, utbildning och finna sin roll i det svenska samhället. ” Vidare sägs att trösklarna till arbetsmarknaden ska sänkas, att nolltolerans mot diskriminering ska gälla, att utbildning är ett verktyg för integration och att asylpolitiken ska vara human, rättssäker, ordnad och långsiktigt hållbar."
 • "Det sägs också : ” Människor som får stanna i Sverige måste snabbt in i arbete, utbildning och finna sin roll i det svenska samhället. ” Vidare sägs att trösklarna till arbetsmarknaden ska sänkas, att nolltolerans mot diskriminering ska gälla, att utbildning är ett verktyg för integration och att asylpolitiken ska vara human, rättssäker, ordnad och långsiktigt hållbar."
 • "Hon har sökt arbete till och från sedan hon förlorade sin fasta tjänst som undersköterska på Mölndals sjukhus för fyra år sedan."
 • "Hon har sökt arbete till och från sedan hon förlorade sin fasta tjänst som undersköterska på Mölndals sjukhus för fyra år sedan."
 • "Får vi bara de medlen kan vi göra att bra arbete."
 • "Får vi bara de medlen kan vi göra att bra arbete."
 • "Vi vill tacka dem för deras arbete och hoppas att många av dem väljer att tacka ja och fortsätta arbeta tillsammans med oss, säger Martin Petersen, chef för Products & IT på Telenor Sverige."
 • "Alla kommunanställda i Karlskrona kan snart ha rätt till arbete på heltid."
 • "– Det handlar om att planera personalens arbete på ett effektivare sätt utan att riskera vårdkvaliteten."
 • "Fyndet stämmer väl överens med Länsstyrelsens långsiktiga arbete med projektet ” Blekinges farledsspärrar över 1000 år ”."
 • "Men en intensivt arbete har nu gjort att vattenläckan är hittad."
 • "– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet."
 • "– Jag deltar också vid behov tillsammans med ställföreträdande kommunalråd Kjell-Åke Karlsson i kommunledningens arbete med att samordna, informera, leda och fatta beslut som gäller våra egna kommunala verksamheter med anledning av händelserna."
 • "De säger också att de gör ett grundligt arbete innan de varnar för någon person."
 • "Mängdbrott, som inbrott, hot, misshandel, samt brottsförebyggande arbete prioriteras nu ned av polisen bland annat i Blekinge."
 • "Det pågår också ett arbete för att värva fler medlemmar från turism- och hotellbranschen."

Vad betyder arbete inom kontor ?

en fysikalisk storhet som ofta mäts i SI-enheten joule; förbrukad energi, produkt av kraft och sträcka

Möjliga synonymer till arbete

Relaterat till arbete

följd

kraftmedel

alstring

arbete

bok

Diskussion om ordet arbete