byggnadskonst

byggnadskonsten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till byggnadskonst

Hur används ordet byggnadskonst

 • "Arkitekturpriset delas ut varje år i kommunen med syfte att uppmärksamma god arkitektur och byggnadskonst i Karlskrona."
 • "Stilsäker byggnadskonst"
 • "Gårdarna karaktäriseras av en storslagen och stilsäker byggnadskonst, präglad av hantverksskicklighet och detaljrikedom."
 • "Det uppmärksammas särskilt i Sandviken där den världskände arkitektens byggnadskonst i högsta grad satt sin prägel på stadsbilden."
 • "Där visades under sommaren en utställning med byggnadskonst på Falsterbonäset 1900-2010."
 • "Den ses av juryn som en ” värdig symbol för byggnadskonst i vår tid, ett enastående landmärke ”."
 • "Hon gör byggnadskonst av bröd"
 • "Med hjälp av vad som går att läsa ut av grunderna, och utifrån vad man vet om romersk byggnadskonst från bland annat Pompeji i Italien, har forskarna långsamt byggt upp hela gladiatorskolan i 3 D. Datorbilderna ger en tydlig bild av den miljö där antikens priskämpar levde."
 • "Polhemspriset delas ut av Sveriges ingenjörer vartannat år för att uppmuntra och belöna viktiga tekniska rön och framsteg inom svensk industri och byggnadskonst."

Ordet byggnadskonst har 2 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom byggnadskonst
arkitektur
byggnadskonst

Vad betyder byggnadskonst inom arkitektur ?

arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Engelska

Synonymer till byggnadskonst (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till byggnadskonst (inom arkitektur)

Relaterat till byggnadskonst (inom arkitektur)

alstring

arkitektur

byggnation

Ordet byggnadskonst inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till byggnadskonst (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet byggnadskonst