etablering

etableringen
etableringar
etableringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet etablering på svenska?

Obestämd singular: etablering
Bestämd singular: etableringen
Obestämd plural: etableringar
Bestämd plural: etableringarna

Hur används ordet etablering

  • "– Vi ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att bygga på med förebyggande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar."
  • "Påskynda etablering"
  • "Med vår expertis och globala närvaro så kan vi hjälpa företagen att identifiera affärsmöjligheter för en internationell etablering som får intäkter utanför länet."
  • "Karlskrona och Ronneby lämnade in intresseanmälningar för en lokal etablering, men nu har företaget Northvolt valt att gå vidare med andra kandidater."
  • "En etablering av en filmfond i Blekinge och Kalmar skulle få filmkonsten att blomstra och skapa många nya arbetstillfällen."
  • "” Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering ”, säger Magnus Manhammar ( S ) som läser högt från beslutet från den centrala partikongressen."
  • "Tre viktiga utmaningar på länets arbetsmarknad inför nästa år är, matchning till arbete och utbildning, utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden och att motverka långtidsarbetslösheten, enligt arbetsförmedlingen."
  • "Kan vi få in landsbygdens handlare i en gemensam etablering tror jag vi kan locka med något speciellt, säger Torbjörn Lind."
  • "Syftet är att ett ömsesidigt utbyte ska ge den nyanlända ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den svensktalande får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer."
  • "Knappt en månad har gått sedan Bandidos etablering i Blekinge blivit känd."

Diskussion om ordet etablering