anstalt

anstalten
anstalter
anstalterna
Substantiv [n]

Synonymer till anstalt

anstalt har undergrupp

Hur böjs ordet anstalt på svenska?

Obestämd singular: anstalt
Bestämd singular: anstalten
Obestämd plural: anstalter
Bestämd plural: anstalterna

Hur används ordet anstalt

 • "Det var den nya agressivare kaningulsoten som dödade kaninerna i Saxemara och Karlskrona i somras, visar provsvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt ( SVA )."
 • "Sedan dess har det bara varit några få fall i Sverige, men nu i sommar har den spridit sig stort i södra Sverige, säger Aleksija Neimanis, biträdande statsveterinär och viltpatolog på Statens veterinärmedicinska anstalt ( SVA )."
 • "Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, skickar nästa vecka forskare till Mörrum för att analysera den sjuka laxen i Mörrumsån."
 • "Men havsöringen som skulle skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kom inte längre än till miljökontorets frys."
 • "Senare kom SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, fram till att en infektion är den troliga orsaken till fiskdöden i några svenska vattendrag."
 • "Vid höstens älgjakt samlade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och forskare från Stockholms universitet prover från skjutna älgar."
 • "Laxdöden i Mörrumsån kan bero på infektion hos laxarna, visar en ny rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA."
 • "Statens veterinärmedicinska anstalt håller med om att diklofenak kan påverka djur negativt, men tror inte att det orsakat fågel-, fisk- och älgdöden."
 • "Enligt en färsk rapport från Statens verterinärmedicinska anstalt, SVA, dör 95 procent ejderungarna, det visar studier gjorda på bland annat Vollholmen i Sölvesborgs skärgård."
 • "Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har på bara drygt två månader konstaterat 1007 salmonellasmittade katter runt om i landet."

Ordet anstalt har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom bildligt
utbildning
bildligt

Vad betyder anstalt inom utbildning ?

Fängelse är en typ av straff i form av frihetsberövande, där den dömde efter dom i domstol låses in under en viss tid. http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till anstalt (inom utbildning)

anstalt har undergrupp (inom utbildning)

Möjliga synonymer till anstalt (inom utbildning)

Möjliga synonymer till anstalt (inom utbildning)

Relaterat till anstalt (inom utbildning)

alstring

ordning

Ordet anstalt inom bildligt

förberedelser.anordningar, åtgärder etc

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till anstalt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till anstalt (inom bildligt)

Relaterat till anstalt (inom bildligt)

planmässighet

förberedelse

reglering

anskaffning

Diskussion om ordet anstalt

 • - 2009-10-23

  facility